سه شنبه ۲۵ آبان۱۳۸۹

کتاب آشنایی با فیزیک حالت جامد نوشته چارلز کیتل

Introduction to Solid State Physics - Charles kittel

solid state | 13.06 MB | 692 page | DjVu

solution | 1.2 MB | 60 page | PDF

لینک مستقیم اختصاصی :

کتاب حالت جامد 

حل المسائل

لینک غیر مستقیم :

دانلود کتاب حالت جامد Mediafire

دانلود حل المسائل حالت جامد Mediafire


نرم افزار های مورد نیاز :

 PDF  برای دیدن فایل های PDF از این برنامه استفاده کنید .

برای دیدن فایل ها با فرمت DjVu از این برنامه استفاده کنید .



نوشته شده توسط حامد |