آدرس : شهر ری - حسن آباد فشافویه - دانشگاه پیام نور حسن آباد

شماره تلفن های دانشگاه :

2 - 56223011
4 - 56226252

( تیازی به کد نیست )

برای مراجعه به دانشگاه : ( به دلیل سوالات دوستان )

۱-  میتوانید از سرویسهای دانشگاه استفاده کنید .

مسیرها و ساعت حرکت را بعد از شروع ترم در همین صفحه قرار میدهم .

شماره تلفن راننده های سرویسها :

آقای عسگری       09126208602

آقا فیروز             09194503012

آقای موسوی       09121354149

آقای پرویز محمدی 09126027900


۲ - در ایستگاه متروی شهر ری ٬ میتوانید از اتوبوس های شرکت واحد به مقصد حسن آباد استفاده کنید .

برای بازگشت ٬ سرویسها برای مسیرهای رفت و برای مترو از دانشگاه حرکت میکنند .